Med min penna kan jag inte förändra nånting

Med min penna kan jag inte förändra nånting.
Hon kommer att fortsätta att bedöma mig för sättet jag uttrycker mig.
Att jag har bott här i tre år bara, kan hen inte veta.

På min fråga om hon har nån aning om vad det betyder att vara född som man,
att inte få lika mycket uppmärksamhet som en kvinna,
att ständigt möta folk som antar att jag är farlig,
vill hon inte svara.

 

Med min penna kan jag inte förändra nånting,
hon kommer att fortsätta att uppföra sig som många andra gör: med ytlighet utklädd i politisk korrekthet.
Hon kommer att fortsätta att inte orka med empati-kapacitet och tålmodig kommunikation.

Hon kommer att fortsätta att inte orka med komplexiteten.
Komplexiteten är för omodern,
Komplexiteten är för obekväm,
Komplexiteten låter sig inte fångas i de fyra IKEA-soffor som möblerar hennes rum.
Komplexiteten. Komplexiteten.

Ibland undrar jag hur exakt tolerans och likgiltighet hänger ihop.

Hon vet inte att en annan väg kan finnas,
att man kan verkligen släppa av,
omfattar det icke-vetandes aventyr.

Hon vill ha det lätt och bekväm, från barnsben till kyrkogården.

 

Men låter inte denna konservatism som den värsta delen av en Medeltid som återkommer
och som, dock, förblir en period så blomstrande?

 

Jag kommer ihåg när jag var i Berlin. Ingen kulturell bubbla där. Ingen Brave New World.

Ingen kulturell-rasism. Ingen av oss var tama och det gick för alla.
På dansgolvet tog hon initiativ och bjöd mig på en cigarett. Jag tackade nej till cigaretten eftersom det är nästan lika dålig som snus, trots mer charmigt och kontinentalt: ”Nein, danke. Ich rauche nicht, aber ich komme gerne dabei”.

Jag tackade nej till cigaretten, med följde ändå henne till gatan för en promenad.

 

Diskotekensljus lång bort kändes som patrullerande poliser i jakt på oss.
Diskotekensljus lång bort kändes som patrullerande poliser i jakt på oss.

 

När hon insåg att jag inte var tysk, blev hon ännu mer nyfiken och la fram ett förslag:

”Nu ska du berätta för mig om du också kom till Berlin för att söka efter nån slags tråd, eller vad är som du är på jakt efter? Och eftersom du är ”filosof”, om du har lösning till den svindlande nihilismen som gör oss ständigt missnöjda och trötta, trötta och missnöjda, missnöjda och trötta med existensen. Hur resonerar du omkring de filosofiska utmaningarna av unsere abgefucked Gesellschaft? Ist Nietzsches Ewige Wiederkunft des Gleichen eine gut Theorie oder extra ecclesiam nulla salus? Vi lever som om

Extra iphone nulla salus, extra labor nulla salus, extra domus nulla salus, extra capitalismus nulla salus!“.

Och sen fortsatte hon: ”vad är ditt svar till den senmoderna relativismen? Svara gärna på tyska, engelska eller italienska, men svara”.

Så blev hon tyst och benägen att lyssna

Trots jag inte var tysk.

Matteo Iammarrone.

Sverige, milda åtgärder och statsdesinformation för kapitalisternas skull

Här kommer en artikel riktad till svenska publiken som jag släppte fram på Lavocedellotte.it. (Pezzo scritto da me in svedese e pubblicato per Lavocedellelotte: qui trovate la versione per il pubblico italiano).

Trots svenska myndigheterna förnekar att flockimmunitet är strategin som antogs mot coronaviruset, i praktiken är det svårt att tro att detta inte är strategin som regeringen i nutiden följer. Medan Boris Johnson och Trump ändrade sig om den här vägen och började vidta mera restriktiva åtgärder, blir Sverige en av de få länder i världen (tillsammans med Nederländerna och Bolsonaros Brasilien) som går sin egen väg om virushanteringen: syftet är att inte störa produktionen och konsumtionen och att rädda kapitalismens ekonomi till varje pris. En integrerad del av strategin verkar vara, till exempel, att sprida falsk information (via Folkhälsomyndigheters hemsida): viruset inte är smittosam under inkubationstid, viruset är inte farligare för gravida kvinnor och astmatiker än för vanliga patienter och, som minst men inte sist, det sägs att det ”är personer med symtom som sprider sjukdomen vidare” (vilken innebär att personer utan symptomen är inte smittosamma enligt regeringen).

Parollen: rädda kapitalisternas vinst till varje pris!

Högskolorna och gymnasiet hålls stängda och sammankomster av mer än 50 personer blev förbjudna, men förskolorna och grundskolorna, till skillnad från alla andra europeiska länder, hålls öppna eftersom ”viruset är inte farlig för barn” (säger tveksamt Statsepidemiologen Anders Tegnell i en radio-intervju). Att besöka äldreboenden blev förbjudet, men ingen särskilt utrustning gavs til sjuksköterskor. Volvo stoppade produktionen, men så vit vi vet så har inget annat företag bestämt sig att göra det samma. Som Lars Karlsson rapporterade, ombudsmannen på Transports stockholmasvdelning, ”finns det anledning att oroa sig både för de matlevererande cykelbudens egen och deras mottagarnas hälsa. Samma sak gäller för alla de som jobbar i branscher där sjukskrivning kan innebära förlorad inkomst. Detta är väldigt aktuellt. Vi känner, till exempel, Camille, en fransk tjej som bor i Stockholm. På helgen jobbade hon ofta som servitris i en restaurang i Gamla Stan, men sedan några veckor blir hon inte längre inkallad. Hon jobbade också som fransk lärare på ett privat skolbolag.

Trots läget, håller skolbolaget igång som vanligt. Camille, med all rätt, protesterade mot beslutet att gå till jobbet under Covid19 risken. Därför blev hon ersatt av någon som har mer lust att offra sig för bolaget.

Regeringen erkänner, motvilligt, att vårdsystemet inte är beredd att hantera ett italienskt-liknande scenario. Detta faktum kunde berättiga flockimmunitet: resonemanget verkar vara att, om vi alla blir sjuka, vid olika tidpunkter, kommer kanske vårdsystemet att klara sig och bara de äldre kommer att avlida. Detta subliminalt budskap är väldigt mycket präglat av ”kapitalistisk (slagkraftig) realism” och socialdarwinismen.

Varför måste vi välja vem kommer vi att rädda? Varför kan vi inte rädda alla? Arbetaren svarade delvis på den här frågan och rapporterade om flera stora varsel på sjukhusen i Stockholm innan coronakrisen. Vi uppmuntrar folk och arbetarklassen att hålla både socialdemokratiska och borgerliga regeringar ansvariga för resursknappheten

Vänsterns tystnad

Bortsett från Arbetaren, bidrar de flesta svenska medier till att få folk acceptera Folkhälsomyndighetens position (och det socialdemokratiska stödet till den här positionen). Ett bra exempel är Elin Ylvasdotters artikel på Dagens Nyheter Arena.

Det är säkert rimlig att tänka att i en allvarlig situation så är det experterna som måste fatta beslut. Men Ylvasdotter glömmer att svara på frågan vad som händer när experterna inte är överens. I detta fall kan vi inte längre vända oss till principen som säger att i en fungerande demokrati man kan bara uttrycka sig om saker man kan och att alla åsikter inte är likadana. Nej. I detta fall agerar Sverige emot resten av världen och i motsatsen till rekommendationer av WHO. Om WHOs experter och svenska experterna tycker olika, vem ska vi lita på?

I den här situationen slog det oss som marxister att inte många till vänster av socialdemokrati vågade uttrycka sig emot det som är uppenbart: svenska regeringen valde att rädda kapitalisternas ekonomi istället för att säkra människors liv.

Det socialdemokratiska “partisystemet” (och alla kapitalistiska partier i riksdagen, nämligen alla partier) har ingen lust att bana väg för att stoppa produktionen och konsumtionen och Vänsterpartiet kan knappt önska att milda de ekonomiska konsekvenser av krisen som kommer att ske med eller utan lockdown. Trotts detta, V varken kritiserar regeringen eller anstränger sig att föreslå ett klassanalys.

Viruset är farligare i utsatta områden

Enligt Smittskydd Stockholm runt 130 av de 959 (https://www.dn.se/sthlm/13- procent-av-alla-coronasmittade-i-stockholms-lan-kommer-fran-jarvafaltet/) i Stockholms län som konstaterats smittade med det nya coronaviruset kommer från Järvaområdet där Rinkeby ingår. Regeringen och Dagens Nyheter påstår att orsaken till detta är brist på flerspråklig information om viruset.

Utgångspunkten bakom den här förklaringen liknar SDs antagande att somalier är inkapabla av att informera sig och förstå risken av en pandemi. Den enda skillnaden mellan S och SD i den här frågan är att vissa SDs väljare blev entusiastiska när de fick veta att flera somalier blev smittade och/eller dog.

Den enda personen som offentligt bröt tystnaden är inte en journalist, inte en aktivist, inte ens en Vänsterpartiets ledamöt, utan en svensk-somalisk tjej som vågade utmana den dominerande main-stream berättelsen med en enkel men kraftig post:

 

När Ragia skriver “politik”, så tolkar vi “politik” som den socialdemokratiska politiken, den politiska viljan som gynnar de rika kapitalisterna (och som har ingenting med socialismen att göra). När hon skriver “fattigdom”, så tolkar vi det som sociala omständigheterna som måste finnas så länge som det här systemet, kapitalismen, överlever: någon måste jobba för de rika.

De rika som åkte skidor och importerade viruset till Sverige är samma personer som har möjligheten att skydda sig från viruset genom att fly till sina sommarstugor.

De vanliga arbetare som Ragia förespråkar, och som vi marxister och socialister måste representera, är de som jobbar för de rika. De rika som åker skidor, som kan välja att skydda sig, som kan välja bort arbete, eller arbeta hemifrån under en pandemi.

Majoriteten av folk består av vanliga arbetare som skulle leva bättre, lyckligare och tryggare utan kapitalismen och kapitalister, i vardagstid liksom under en pandemi.

Källa: https://www.lavocedellelotte.it/2020/03/30/sverige-milda-atgarder-och-statsdesinformation-for-kapitalisternas-skull/

Matteo Iammarrone

Coronavirus in Svezia: misure blande e disinformazione di Stato per salvare i profitti

Riporto un mio contributo pubblicato su Lavocedellelotte.it relativo alle criticità della situazione in Svezia in merito al Coronavirus.

Nel precedente articolo, avevamo scritto di come la Svezia, sebbene non ufficialmente, stia ufficiosamente e de facto adottando la strategia, priva di basi scientifiche, dell’immunità di gregge.

Mentre Boris Johnson e Trump hanno avuto un ripensamento circa questa strada e ora si avviano verso misure più restrittive, la Svezia rimane tra i pochi Paesi al momento (assieme all’Olanda e al Brasile di Bolsonaro) ad affrontare il  virus a modo suo, evitando misure che turbino produzione e consumo e dando un taglio molto “particolare” alle informazioni scientifiche divulgate: ad esempio,  giocando sulla ambiguità della nozione di “tempo di incubazione” è stata fatta passare la notizia che durante il tempo di incubazione il virus non è contagioso o che gli asmatici e le donne incinte non sono soggetti particolarmente a rischio. Ma ciò che risulta ancora più incredibile é l’informazione governativa, palesemente falsa (ma creduta all’interno del Paese), secondo la quale i portatori asintomatici del virus non sarebbero contagiosi. 

Skärmavbild 2020-03-28 kl. 12.39.38

Parola d’ordine: salvare i profitti dei capitalisti ad ogni costo!

Per quanto riguarda le misure adottate, sebbene rimangano blande (il divieto di assembramento da 50 persone in su), ci sono delle novità: le scuole superiori sono state chiuse, ma quelle primarie rimangono aperte poiché “il virus non è pericoloso per i bambini” (è stato dichiarato, con una punta di imbarazzo, in un’intervista dell’epidemiologo di Stato Tegnell). Le visite alle case di cura per anziani sono state vietate, ma contraddittoriamente nessuna mascherina è stata fornita a infermieri e assistenti. La Volvo ha ridotto la produzione chiudendo i suoi stabilimenti il giovedì e venerdì, al momento (27/03) non ci risulta altre aziende abbiano fatto lo stesso.

I riders, come ha giustamente denunciato il delegato sindacale Lars Karlsson e tutti coloro che non hanno contratti precari (es. supplenti, addetti alle pulizie, etc…) non hanno per ora alcuna garanzia di copertura e rischiano di essere costretti a scegliere tra lavorare per campare, ma ammalarsi o rimanere a casa e rischiare di perdere il lavoro o, peggio, di non poter pagare l’affitto o il cibo per sostenersi (o entrambi). Ad alcuni è già successo. Conosciamo ad esempio Lucie, francese che vive a Stoccolma. Lavorava come cameriera in un ristorante del centro nel weekend, ma da qualche settimana non è stata più chiamata. Aveva inoltre un altro lavoro come insegnante di francese in una scuola privata che, a quanto pare, nonostante l’emergenza, dati i mancati provvedimenti del governo, continua ad operare come sempre. Lucie, però, si è, a ragione, rifiutata di andare a lavoro per via del rischio Covid-19 ed è stata perciò sostituita da qualcun altro più prono a sacrificarsi per l’azienda.

Il governo ammette, a denti stretti, che il sistema sanitario non è pronto per reggere una situazione simile a quella dell’Italia o della Spagna. Questo fatto viene usato come giustificazione per la strategia dell’immunità di gregge: se ci ammaliamo tutti, in momenti diversi (forse) il sistema sanitario reggerà e saranno davvero solo i vecchi a morire. Questo sembra essere il vero messaggio fortemente impregnato di “realismo capitalista” e darwinismo sociale che, in maniera più o meno subliminale, il governo fa passare, una volta che uno ricomponga il puzzle delle varie fonti di informazione ufficiali.

A fronte della crudezza di questo realismo darwiniano sospinto da una filosofia dell’inevitabile, nessuno, o quasi nessuno, osa chiedere al governo come mai la sanità svedese sia arrivata a tal punto (la risposta è: anni di tagli). Al governo si potrebbe chiedere, ad esempio, come mai, come correttamente denunciato dalla testata Arbetaren, poco prima di questa emergenza, 50 infermieri all’ospedale Södersjukhuset e 600 a Karolinska Institutet (tra personale vario) abbiano ricevuto un avviso di licenziamento.

Il silenzio delle “sinistre”

La testata Arbetaren può quanto meno vantare il pregio di aver approfondito le ragioni della carenza di risorse nella sanità e di aver evitato, in parte, ciò che moltissimi e praticamente tutti i media (e non solo quelli borghesi) stanno facendo: accettare passivamente come un destino inevitabile la narrazione del governo socialdemocratico e di Folkhälsomyndigheten (l’autorità sanitaria). Ma sembra essere fino ad ora l’unica testata, in un Paese in cui la cultura del compromesso e la fiducia quasi religiosa nelle istituzioni borghesi-socialdemocratiche è così inimmaginabilmente radicata a tutti i livelli della società. Infatti, nessuna testata o movimento a “sinistra” del governo socialdemocratico (penso alla sinistra riformista   di Vänsterpartiet, che è in parlamento con il 9%, o anche all’IMT svedese “Marxistiska studenter”!) ha espresso quello che sembra banale ripetere, e cioè che   il governo tra salvare l’economia dei capitalisti e salvaguardare la vita delle persone ha scelto di stare con i capitalisti.

Il partito-sistema socialdemocrazia non ha la minima intenzione nemmeno di paventare l’idea di un blocco della produzione, le “sinistre” radicali sopra menzionate si limitano a speculare sulle future conseguenze economiche della crisi, senza però criticare le scelte presenti del governo, senza mobilitarsi e senza offrire una prospettiva di classe.

Nei quartieri popolari e periferici si muore di COVID19

Per ciò che concerne più strettamente la nostra classe, si è verificato un fatto meritevole di essere raccontato, in quanto specchio dell’essenza nuda e cruda di quanto sta accadendo: il 20% dei morti della zona di Stoccolma sono di origine somala e vengono da Järva, un quartiere proletario a maggioranza migrante. Il governo finge di prendere a cuore questo dato e afferma che è per mancanza di conoscenza della lingua svedese e quindi carenza di informazione circa la pericolosità del virus e gli atteggiamenti di distanziamento sociale da adottare, che la comunità somala è stata colpita più degli autoctoni ( l’organo filogovernativo Dagens Nyheter gli fa da eco).

Questa versione si basa sullo stesso presupposto usato da SD, il partito razzista, l’unica differenza è  che alcuni dei suoi elettori traggono la conclusione che i somali hanno meritato   quella fine. In questo vergognoso vuoto di rappresentanza e silenzio non un politico della cosiddetta “sinistra radicale” (Vänsterpartiet ), bensì una ragazza somala che vive nel quartiere scrive su FB il seguente post (mia traduzione dallo svedese) che si sta diffondendo ed è, dall’inizio di questa crisi, l’unico segnale di rottura del silenzio a cui sia venuto in contro:

Le informazioni sono state già diffuse in somalo. […]. Molti somali a Järva   vivono stipati a causa delle (mancate) politiche sociali. La maggioranza ha lavori che non può fare da casa, come autista o personale sanitario. Il problema non é che i somali non hanno recepito le informazioni diffuse dal governo sulla prevenzione. La distanza di sicurezza non può funzionare se uno vivo costipato, non può permettersi in malattia dal lavoro oppure ha un lavoro che non può fare da casa. Il virus é   arrivato in Svezia a causa di quei ricchi svedesi che l’hanno portato dalle località sciistiche in cui erano in vacanza e ha finito con l’uccidere i più poveri della società. Cose già viste. La politica uccide. La povertà uccide. Questi problemi non si risolveranno con qualche traduzione.

90891602_3257841750986538_6766308460419088384_n

Ragia, l’autrice del post, scrive “politica” e “povertà”. Ma per “politica” intende la politica dei borghesi della socialdemocrazia, quella che favorisce i capitalisti, e per povertà intende la condizione necessaria affinché questo sistema, il capitalismo, si tenga in piedi: i ricchi che andando a sciare hanno contributo a importare il virus in Svezia sono gli stessi che per proteggersi dal virus avranno la possibilità di scappare nella casa estiva di campagna o sulla costa. I “poveri” di cui lei porta la voce e che   noi dobbiamo rappresentare sono invece quelli la cui miseria è necessaria affinché i ricchi (una minoranza) possano giovare dei benefici che il capitalismo gli porta che includono, nel caso di una pandemia, permettersi di non lavorare e di trasferirsi nella seconda o terza casa fuori città.

Articolo pubblicato su: www.lavocedellelotte.it/2020/03/27/covid19-svezia-misure-inefficaci-in-nome-del-profitto/