Septemberlimbo

Hur stoppar man tiden från sin marsch?
Inte ens du som är fysiker kan ta slut på dödsspel.
Hur håller jag mig fast så djupt och högt när jag hittar på en dikt?
Vem som helst jag skulle fråga skulle hen inte ens förstå mitt frågetecken.
Tiden flyger med bomber, vulkaner bevarar romerska städer
och jag kan inte städa mitt rum för jag har inget rum,
men en rymd mellan mina farföräldrars solnedgångar och Marssoluppgångar.
och jag kan inte städa mitt rum
eftersom du har inte kunnat stoppa tiden och jag inte fått bosätta mig  i himlen.
Det är inte där uppe i himlen som tiden marscherar,
men det är därifrån som bomber, asteroiden som gav oss livet och regnet som skänkte oss kärlek kommer.
Om det är nu är slut på kompositionen eller om jag borde fortsätta tills jag får en lön
vet jag inte.

Matteo Iammarrone.