Filosofi med barn

Man kan koppla filosofi med barn, bland annat, igenom berättelser, sagor och frågor-ställningen. Filosofi handlar egentligen om frågeställningen och ifrågasättning och kräver annorlunda ögonen. Dessutom, Plato, en av fadern till västerländsk filosofi, brukade använda myter och berättelser för att överlämna filosofiska budskapet i hans dialoger.

Vad som är intressant är att alla dessa aspekter är gemensamma mellan filosofi och barn.

Därför verkar barn vara filosofer som brukar ställa sådana grundliga och banala frågor så att det bli nästan svårt att svara.

Idag vikarierade jag på en grundskola i Göteborg och ett barn frågade: “ligger Sverige i Göteborg?”.
Barnet menade inte bara att Gbg ligger i Sverige utan att “Sverige ligger i Göteborg”. Är det sant, är det inte sant? Istället för att rätta honom jag försöker att förklara för honom att vissa meningar (som “Sverige ligger i Göteborg”) kan vara sanna eller osanna beroende på sammanhanget. Eftersom lektionen handlade om Geografi jag sa till honom “när man pluggar geografi och tittar på en geografisk karta då är det inte sant att Sverige ligger i Göteborg eftersom ett land kan inte ligga i en stad.
Däremot, om du har inge kartor och du skriver en dikt som handlar om Gbg, till exempel, då din mening blir sant: “Sverige ligger i Göteborg” är korrekt om du menar att man kan känna igen nånting svensk i luften eller i byggnaders utseende…och så vidare”.

manundrar

Matteo Iammarrone.