(Medan somliga gick på högskolan med covid

dolde andra sig bakom viruset som ett skydd mot apati.

Medan somliga sörjde att vintern hade kommit

fantiserade andra om att dö martyrernas död för att lämna ett avtryck, en garanti).

Un articolo a caso