Jämlikheten vid matlaggningen

Jag ska diskutera om jämlikhet och demokrati. Matteo och Agata är två sambo. De brukar uppdela uppgiften av matlaggningen. Eftersom de både jobbar de agerar som om  ingen av dem jobbade: de både lagar mat, halv gånger Matteo, halv gånger Agata. På så sätt respekterar de en enkel jämlikhet-princip.
Dock, komplexiteten får upp när man tittar lite mer noggrant: Agata är inte nöjd med Matteos förmåga att laga mat. Hon tycker att han är en inkompetent chef och en slarvig person. Hur gör man då? Agata värderar inte Matteos arbete som hon borde enligt jämlikhetsprincipen. Jämlikhet principen antar att a) arbeten måste uppdelas b) arbetens-kvalité är likadant (1timme Matteos arbete=1 timme Agatas arbete).

Lösningar

Sättet man löser den här problem säger väldigt mycket om våra politiska sympatier.

Alternativ A. Agata är duktigare att laga mat. Hon skulle laga mat för både och. (konservativ)

Alternativ B. Matteo lär sig att laga mat (liberala och socialister)
Alternativ B. 1 – Staten och/eller samhället tar ansvar över att undervisa Matteo i att laga mat (socialister)

Un articolo a caso