Spårvägen som dog

Aristotle och Freud ville gärna undervisa mig i dechiffrera mina natters drömmarna.

Omedvetna var de att jag befinner mig i ett lilla hus, 

överväldiga av kläderna,

full av fickor, 

rika på meningar. 

Djupa kärlek inge

inte dig inte jag

inga framtids minner

bara matchar,

dator

och din meddelande som 

den tolkning av drömmarna som jag har tappat,

på en spårväg mot framtid,

på en spårväg som dog.

Un articolo a caso